Geen producten (0)

PRIVACY STATEMENT

 

Snoepbakje.nl gevestigd aan de dr, H. Brouwerstraat D-39, 9663 RL te Nieuwe Pekela, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoasl weergegeven in deze privacyverklaring.

 

contactgegevens:

 

https://www.snoepbakje.nl

Dr. H. Brouwerstraat D-39

9663 RL   Nieuwe Pekela

0597-645 996

 

E.A Dijk en G. Klein zijn de functionarisssen gegevensbescherming van Snoepbakje.nl en zijn te bereiken via info@snoepbakje.nl of 0597-645 996.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Snoepbakje.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres
 • IP adres
 • nummer kamer van koophandel
 • BTW-nummer
 • bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijv. een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch contact.
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken:

 

Onze website en/ of diensten heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze ze toestemminghbev ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren ofeen bezoeker vaonze website ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen of uw gezin verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming,  persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact op via info@snoepbakje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis vanwelke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

Snoepbakje.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aam te maken
 • om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautotomatiseerde besluitvorming:

Snoepbakje.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van snoepbakje.nl) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

 

Snoepbakje.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan striks noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar (conform bewwarplicht belastingdienst) voor de personalia, adres en info betreffende geleverde goederen. Acountgegevens worden bij geen activiteit na 7 jaar gewist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Snoepbakje.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Snoepbakje.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw prvacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden, bijv. uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zch afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@snoepbakje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopievan uw identieteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met met nummers onderaan het paspoort) , paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Snoepbakje.nl zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken op uw verzoek reageren.

Snoepbakje.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bijde Nationale Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Snoepbakje.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@snoepbakje.nl